PROBLEM ÇÖZMEDE 7 ARAÇ

1976 yılında Japon Bilim Adamları ve Mühendisleri Birliği (JUSE), yenilik, bilginin dolaşımı ve büyük projelerin başarıyla planlanabilmesi için araçlara ihtiyaç duyulduğunu belirledi. İşte bu ihtiyaç dolayısıyla yedi yeni kalite aracı ortaya konuldu. Bu araçların hepsi yeni olmadığı halde, bir araya getiriliş biçimleri ve sunumlarındaki yenilik dolayısıyla bu yedi araca yeni kalite araçları denmiştir. Yönetim ve Planlama Araçları adı da verilen söz konusu yedi araçla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Okumaya devam et “PROBLEM ÇÖZMEDE 7 ARAÇ”

Problem Çözme Araçları Serisi-6: Dağılım Diyagramı

Dağılım diyagramı, iki sayısal verinin arasındaki ilişkiyi gösteren bir diyagramdır. Temel olarak dağılım diyagramı, iki veri arasında bir bağıntı olup olmadığının araştırıldığı durumlarda kullanılmaktadır. İki veri kümesi arasında sıkı bir bağıntı olduğu sürece ilişkisel noktalar çok daha sık bir şekilde bir doğru ya da eğri oluşturma eğiliminde olurlar. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-6: Dağılım Diyagramı”

Problem Çözme Araçları Serisi-5: Pareto Analizi

Pareto analizi temelde bir sütun grafiğidir. Sütun uzunluğu zaman ya da para cinsinden maliyet veya sıklığı ifade eder. En uzun sütunlar sola, en kısalar ise sağa yaslanır; böylelikle grafik hangi durumların daha ciddi olduğunu gösterebilir. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-5: Pareto Analizi”

Problem Çözme Araçları Serisi-4: Histogram

Bir veri setinde farklı değerlerin ne sıklıkla meydana geldiğini gösteren bir frekans dağılımıdır. Verilerin dağılımını grafik olarak gösteren çubuk diyagramı ile gösterilir. Histogramların sınıf aralıkları eşit, alanları ise frekansları ile doğru orantılıdır. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-4: Histogram”

Problem Çözme Araçları Serisi-3: Kontrol Çizelgesi

Kontrol çizelgesi, bir sürecin zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak için kullanılan bir araçtır. Bu araç esas itibarıyla sürecin kontrol altında olup olmadığının tespiti için kullanılmaktadır. Tarihsel verilere göre ya da belirlenen limitlere göre süreçte sapma olup olmadığı, söz konusu çizelge ile görülebilir. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-3: Kontrol Çizelgesi”

Problem Çözme Araçları Serisi-2: Çetele Diyagramı

Çetele Diyagramı, veri toplamak ve tahlil etmek için yapılandırılmış ve hazırlanmış bir araçtır. Bu diyagram, oldukça geniş bir alana uyarlanabilen, genel bir tekniktir. Bir ve/veya birden fazla kişinin aynı yerde gözlemleyip toplayabileceği veriler bulunduğu takdirde bu teknik kullanılabilir. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-2: Çetele Diyagramı”

Problem Çözme Araçları Serisi-1: Balık Kılçığı

Analiz ve karar verme sürecinin iş dünyasında büyük bir öneme sahip olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, hem günlük hem de genel sorunların çözümü için yapılabilecek analizlerin bir araya getirilmesi ve kullanıcıların bilgisine sunulması da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 20. yüzyılda ortaya konan çok sayıdaki sorun çözme aracının bir araya getirilmesi ve bilgi havuzu oluşturulması da önemli bir husus olarak belirmektedir. Bu seri boyunca, daha önce yazdığım PESTLE analizi dışında incelediğim problem çözme amaçlı analizleri ortaya koymaya çalışacağım.

Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı ya da Ishikawa Diyagramı)

Neden-Sonuç Diyagramı, bir sorun ya da sonuca ilişkin birden çok olası sebebin tanımlanmasını sağlayan bir araçtır. Bir beyin fırtınası bölümüne de sahip olabilen diyagram, fikirleri belirli kategoriler altında toplamak için ideal bir araçtır. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-1: Balık Kılçığı”

SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK ODAKLI SÜREÇ BELİRLEMEYE TEORİK YAKLAŞIM

Bitirme ödevimde süreç ve risk yönetimi ile sigorta şirketlerinde risk odaklı süreç belirlemeye ilişkin teorik ve pratik yaklaşımları sunmuştum. Aşağıda da risk odaklı süreç belirlemedeki teorik yaklaşımı sunayım dedim. İşe yarar bir şeyler olursa ne âlâ.

Risk Odaklı Süreç Belirleme ve İşin Teorisi

Sigorta şirketlerinin temelde üretim, tahsilat, muhasebe, reasürans ve hasar süreçlerine sahip olduğu bilinmektedir. Riskler bazında ise finansal risk, operasyonel risk ve stratejik risklerden farklı detaydaki türlerine maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak sigorta şirketlerinin sigortalama ve emeklilik işlemleri bazında da risklere maruz kaldıkları ileri sürülmektedir. Okumaya devam et “SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK ODAKLI SÜREÇ BELİRLEMEYE TEORİK YAKLAŞIM”

Uzun link iyi linktir

Uzun linkleri rahatça paylaşmak ve twitter gibi metin limitleri az olan mecralarda paylaşmak için URL kısaltıcı hizmetler sıkça kullanılır oldular. Bir de bulut hizmetlerindeki ve GSM bağlantı hızlarındaki artış ile kablolu ya da kablosuz internet bağlantılarına erişimin artması dolayısıyla bulutta veri tutmak için iCloud, OneDrive, Google Drive gibi uygulamalar hayatımızda daha fazla alan kaplamaya başladılar. İşte iki hizmeti birlikte inceleyen iki araştırmacı güzel bir makale hazırlamış.

Cornell Tech (Cornell Üniversitesi’nin teknoloji odaklı kampüsü) araştırmacıları, kısaltılmış linklerle küçük gruplar ya da güvenilen kişilerle paylaşılan çevrimiçi kaynakların anonim kişilerin de erişimine açık olup olmadığıyla ilgili bir araştırma yapmış. Microsoft OneDrive ve Google Drive bulut uygulaması ile harita uygulamalarına yönelik araştırmaları sonucunda ilginç bulgulara ulaşmışlar. Manşetlik olanı da “uzun link iyidir” olmuş.

Okumaya devam et “Uzun link iyi linktir”

CISA İle İlgili Ayrıntılı Bilgiler

CISA sınavı, daha önce de belirttiğim gibi sadece İngilizce dilinde sunuluyor; ancak geçtiğimiz günlerde ISACA İstanbul Odası, Türkçe olarak da sunulması için girişimlere başladıklarını ve 2015 yılının Haziran ayından itibaren CISA sınavının Türkçe olacağını iletti. Umarım, güzel ve doyurucu bir çeviri ile CISA sınavı hem Türkçe hem de İngilizce olarak adaylara verilir.

Genel olarak CISA sürecini burada anlatmıştım. Ve o yazıda, sınav ile ilgili daha detaylı bilgiler vermek istediğimi de belirtmiştim (en azından içimden geçen buydu). Bu yazıda, gerek sınavın yapısı gerek sınavın mantığı ile ilgili olarak verebileceğim ve hatırlayabildiğim kadar bilgi vermeye çalışacağım. Okumaya devam et “CISA İle İlgili Ayrıntılı Bilgiler”