Akıllı Şehirler

1. AKILLI ŞEHİR

Bir şehir, yatırımlar, insani ve toplumsal sermaye ile geleneksel (ulaşım gibi) ve modern iletişim altyapılarının, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve yüksek hayat kalitesini beslediğinde “akıllı şehir” olarak tanımlanabilir. Tabii ki burada katılımcı bir tutum izlenerek doğal kaynakların bilgece yönetilmesi hususu da önemli bir husustur. Bazıları akıllı şehirleri verimlilik ile bağdaştırmaktadır, ancak bu verimlilik akıllı yönetim ve bütüncül bilgi iletişim teknolojileri ve aktif yurttaş katılımına dayanan bir yapıdadır. Sonuç olarak, gerçekten yurttaşların kamusal siyasete katılımını ve yeni bir tür yönetişimi kapsayan bir durum ortaya çıkmaktadır. Okumaya devam et “Akıllı Şehirler”