SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK ODAKLI SÜREÇ BELİRLEMEYE TEORİK YAKLAŞIM

Bitirme ödevimde süreç ve risk yönetimi ile sigorta şirketlerinde risk odaklı süreç belirlemeye ilişkin teorik ve pratik yaklaşımları sunmuştum. Aşağıda da risk odaklı süreç belirlemedeki teorik yaklaşımı sunayım dedim. İşe yarar bir şeyler olursa ne âlâ.

Risk Odaklı Süreç Belirleme ve İşin Teorisi

Sigorta şirketlerinin temelde üretim, tahsilat, muhasebe, reasürans ve hasar süreçlerine sahip olduğu bilinmektedir. Riskler bazında ise finansal risk, operasyonel risk ve stratejik risklerden farklı detaydaki türlerine maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Ancak sigorta şirketlerinin sigortalama ve emeklilik işlemleri bazında da risklere maruz kaldıkları ileri sürülmektedir. Okumaya devam et “SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK ODAKLI SÜREÇ BELİRLEMEYE TEORİK YAKLAŞIM”

Risk Yönetimi

1. Risk Kavramı

İngilizce risk kelimesi (risk), 17. yüzyılda İtalyanca tehlikeli kayalar arasında gemiyle seyahat etmek/yön bulmak anlamına gelen riscare sözcüğünden türetilerek İngilizce’ye geçmiştir. Demek ki risk kelimesi kökeni itibarıyla, tehlikeli bir zeminde ya da alanda yolunu bulmak/yönünü tayin etmek anlamına gelmektedir. Öte yandan ilginç bir diğer nokta ise riskten bahsedildiğinde belirsiz bir gelecekten bahsedilmesi hususudur. Gerçekten de günlük hayatta görüleceği üzere, yaşanmış bir olaydan “risk” adlı altında söz edilmemektedir. Okumaya devam et “Risk Yönetimi”