Problem Çözme Araçları Serisi-6: Dağılım Diyagramı

Dağılım diyagramı, iki sayısal verinin arasındaki ilişkiyi gösteren bir diyagramdır. Temel olarak dağılım diyagramı, iki veri arasında bir bağıntı olup olmadığının araştırıldığı durumlarda kullanılmaktadır. İki veri kümesi arasında sıkı bir bağıntı olduğu sürece ilişkisel noktalar çok daha sık bir şekilde bir doğru ya da eğri oluşturma eğiliminde olurlar. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-6: Dağılım Diyagramı”