Problem Çözme Araçları Serisi-1: Balık Kılçığı

Analiz ve karar verme sürecinin iş dünyasında büyük bir öneme sahip olduğu bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, hem günlük hem de genel sorunların çözümü için yapılabilecek analizlerin bir araya getirilmesi ve kullanıcıların bilgisine sunulması da önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 20. yüzyılda ortaya konan çok sayıdaki sorun çözme aracının bir araya getirilmesi ve bilgi havuzu oluşturulması da önemli bir husus olarak belirmektedir. Bu seri boyunca, daha önce yazdığım PESTLE analizi dışında incelediğim problem çözme amaçlı analizleri ortaya koymaya çalışacağım.

Neden-Sonuç Diyagramı (Balık Kılçığı ya da Ishikawa Diyagramı)

Neden-Sonuç Diyagramı, bir sorun ya da sonuca ilişkin birden çok olası sebebin tanımlanmasını sağlayan bir araçtır. Bir beyin fırtınası bölümüne de sahip olabilen diyagram, fikirleri belirli kategoriler altında toplamak için ideal bir araçtır. Okumaya devam et “Problem Çözme Araçları Serisi-1: Balık Kılçığı”