İş Süreci ve Süreç Yönetimi Kavramları

Yüksek Lisans bitirme ödevimi İş Süreçleri ve Risk Yönetimi kavramları ile bu iki hususun bir şirketteki uygulama örnekleri üzerine yaptım. Ödev kabul edilip de okulu bitirince, hoşuma giden ve aklımda kalan bölümleri bir de buraya ekleyeyim dedim. İş, süreç ve süreç yönetimi kavramlarıyla ilgili bölüm de aşağıda yer alıyor.

İş, Süreç ve Süreç Yönetimi

Ticari şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum ve kuruluşların yönettikleri süreçler bulunmaktadır. İş, onu önemseyen kişiler için bir değer sonuçları kümesi yaratmayı amaçlayan organizasyon olarak tanımlanabilir. İş süreci ise belirli bir kişi ya da bir grup kişi için, kesin hedeflere sahip durumdaki belirli bir ürün veya hizmet ortaya koyan, yapılandırılmış ve ilişkili görevlerin bir derlemesidir. İş süreci tekrarlanan, her seferinde aynı adımların izlendiği ve bir dizi işlemden oluşan bir sistemdir.

Süreç yönetimi “temelde, faaliyetlerin yapılandırılması ve yeniden tasarlanmasına yönelik bir yaklaşımdır. Başka bir deyişle süreç yönetimi, kârlılığı artırabilmek için, yaşam döngüleri boyunca iş süreçlerinin modellenmesi, otomatize edilmesi, idare edilmesi ve optimize edilmesi hususlarıyla ilgilenen disiplindir.

Bir analiz ve modelleme yöntemi olarak süreç yönetimi, kurum ya da kuruluşlardaki aktivitelerin bir araya gelerek oluşturdukları süreçlerin haritalamasına yönelik bir deneme olarak da yorumlanabilir. Bu doğrultuda, süreç yönetimi esaslarının daha kolay uygulanabilmesi için süreçlerin hiyerarşik olarak da sınıflandırılması gerekmektedir. Esasen bir iş sürecinde birden fazla akış nesnesi bulunmaktaysa o iş süreci birden fazla sürece ayrılmalıdır. Bu doğrultuda, basitten karmaşığa gidilerek temel süreç, alt süreç ve detay süreçlerin belirlenmesi ve hatta detay süreçlerin altında yer alan adımların da tespit edilmesi önem arz etmektedir.

Sürecin, birbiriyle ilişkili ve belirli bir olay ile başlayıp belirli bir çıktı üreten aktiviteler bütünü olduğu ve bir şirket ya da kurumun, doğal olarak, genelde birden fazla sürece sahip bulunduğu dikkate alındığında, temel süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin altındaki alt ve detay süreçlerin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Ancak süreçlerin ortaya konmasından sonra şirketin personel ya da sanal/gerçek aygıtlar ile yürüttüğü aktiviteler tam olarak sorgulanabilir.

“İş Süreci ve Süreç Yönetimi Kavramları” için 4 yorum

  1. Bir işletmede tüm süreçleri haritalandırdınız diyelim, süreçlerde kalite performans kriterleri de belirlediniz diyelim, bu kriterlere etki edecek riskleri hangi yöntemlerle belirlediniz? Tezinizde bunlar var mıydı?

    1. Sorunuza tam yanıt vermem güç, zira çok büyük bir iş. Risk analizi yöntemleri de bitirme ödevimde olmayan konulardı. Blogumda yeni paylaştığım bir örnek/teorik yaklaşım bir de risk yönetimi ile ilgili yazılar belki biraz fikir verebilir. Ancak güzel bir süreç analizi aygıtları/araçları yazısı ile süreç belirlenirken risklerin de belirlenmesi hususuna kendimce açıklama getirebilirim. Kitabı olarak bakarsak risk analizi yöntemleri niceliksel, niteliksel olarak ikiye ayrılıyor genelde. Bir de hassaslık ve senaryo analizleri ayrımı var. Monte Carlo yöntemi de hassaslık analizi altında en çok anılan yöntem.

  2. konaklama işletmelerinin her hangi bir bölümüne ait örneklendirilmiş bir iş sürecini nereden bulabilirim? yaptığım araştırmalarda hep iş süreçleri ile ilgili teorik ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler bulabildim ancak bir örneğe rastlayamadım. bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkürler

    1. Merhaba. Söylediğiniz ayrıntıda bir iş süreci çalışmasını Türkçe internet içeriğinde bulmanızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Yabancı dildeki kaynaklarda belki size fikir verebilecek içerik bulunabilir. Mesela hızlıca baktığımda bu linkte ingilizce bir makale buldum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir