Problem Çözme Araçları Serisi-6: Dağılım Diyagramı

Dağılım diyagramı, iki sayısal verinin arasındaki ilişkiyi gösteren bir diyagramdır. Temel olarak dağılım diyagramı, iki veri arasında bir bağıntı olup olmadığının araştırıldığı durumlarda kullanılmaktadır. İki veri kümesi arasında sıkı bir bağıntı olduğu sürece ilişkisel noktalar çok daha sık bir şekilde bir doğru ya da eğri oluşturma eğiliminde olurlar.

Uygulanışı:

Bir ilişki ya da bağıntı olduğu düşünülen durumlarla ilgili olarak veri toplanır. Yatay ve dikey eksenler çizilerek her veri ikilisi için bir nokta konur. Tüm veri ikilileri için söz konusu işlem bittikten sonra noktaların belirli bir doğru ya da eğri üzerinde olup olmadığı incelenir. Dağılım diyagramına örnek olarak bir sınav için öğrencilerin toplam çalışma süresi ile aldıkları notlar karşılaştırılmış ve aşağıda gösterilmiştir.

Çalışma Süreleri ile Sınav Sonuçları (100 puan üzerinden)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.