Akıllı Şehirler

1. AKILLI ŞEHİR

Bir şehir, yatırımlar, insani ve toplumsal sermaye ile geleneksel (ulaşım gibi) ve modern iletişim altyapılarının, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve yüksek hayat kalitesini beslediğinde “akıllı şehir” olarak tanımlanabilir. Tabii ki burada katılımcı bir tutum izlenerek doğal kaynakların bilgece yönetilmesi hususu da önemli bir husustur. Bazıları akıllı şehirleri verimlilik ile bağdaştırmaktadır, ancak bu verimlilik akıllı yönetim ve bütüncül bilgi iletişim teknolojileri ve aktif yurttaş katılımına dayanan bir yapıdadır. Sonuç olarak, gerçekten yurttaşların kamusal siyasete katılımını ve yeni bir tür yönetişimi kapsayan bir durum ortaya çıkmaktadır.

Akıllı şehirler, altı ana eksen altında tanımlanmaktadır:

– Akıllı ekonomi
– Akıllı mobilite
– Akıllı çevre
– Akıllı insanlar
– Akıllı yaşam
– Akıllı yönetişim

Akıllı ekonomi, rekabetçilik; akıllı mobilite, ulaşım ve bilgi-iletişim teknolojileri; akıllı çevre, doğal kaynakları; akıllı insanlar, insani ve toplumsal sermayeyi; akıllı yaşam, yaşam kalitesini; akıllı yönetişim ise katılımcılığı ifade etmektedir. Söz konusu altı eksene ait karakteristik hususlar ve faktörler Tablo 1’de gösterilmektedir.

Akıllı Ekonomi

Akıllı İnsanlar

Akıllı Yaşam

Yenilikçi ruh Yeterlilik düzeyi Kültürel tesisler
Girişimcilik Yaşam boyu öğrenmeye yatkınlık Sağlık koşulları
İktisadi itibar ve markalar Sosyal ve etnik çoğulluk Bireysel güvenlik
Verimlilik Esneklik Konut kalitesi
İşgücü piyasasının esnekliği Yaratıcılık Eğitim tesisleri
Uluslararası eklemlenme Kozmopolitlik / Açıkfikirlilik Turistik çekicilik
Dönüşme yeteneği Kamusal yaşama katılım Sosyal uyum

Akıllı Mobilite

Akıllı Çevre

Akıllı Yönetişim

Yerel erişilebilirlik Doğal koşulların çekiciliği Karar almaya katılım
Ulusal/Uluslararası erişilebilirlik Çevre kirliliği Kamusal ve sosyal hizmetler
BİT altyapısının mevcudiyeti Çevrenin koruması Şeffaf yönetişim
Sürdürülebilir yenilikçi ve güvenli ulaşım sistemleri Sürdürülebilir kaynak yönetimi Siyasi stratejiler ve perspektifler

Dijital şehir kavramından farklılaştırılmak istenen akıllı şehir kavramı, kentleşmenin yeni aşaması olarak siyasi alanda oldukça rağbet görmeye başlamıştır. Akıllı şehir kavramı da temelde bilgi iletişim teknolojilerinin rolün yoğunlaşmış olsa da insani sermaye/insan eğitimi, sosyal ve ilişkisel sermaye ve çevresel ilgilinin önemli kentsel büyüme etmenleri olduğu da öne sürülmektedir.

2. Örnekler

Viyana, Aarhus, Amsterdam, Kochi, Lyon, Songdo, Seul, Yokohama, Verona… dünyada ve özellikle Avrupa’da akıllı şehirlerin sayısı gitgide artmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği’nin desteği sayesinde Avrupa’da 70 adet akıllı şehir bulunmaktadır. Dünyada da bu eğilimin artış yönünde olduğu görülmektedir.

Avrupa’da özellikle Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri akıllı şehir kavramını sahiplenmiş görünmektedir. Her şehrin, akıllı şehrin 6 ekseni kapsamında değerlendirilmesi sonucunda http://www.smart-cities.eu/ internet sitesinde de yayınlanan sıralama yapılmaktadır. Akıllı mobilite ekseninde Maastricht, akıllı yaşam ekseninde Salzburg, akıllı çevre ekseninde Montpellier, akıllı ekonomi ekseninde Luxembourg, akıllı insanlar ekseninde Aarhus, akıllı yönetişim ekseninde ise Tampere şehirleri birinci sıradadır. Genel sıralamada ise Luxembourg şehri birincilik kürsüsünde yer almaktadır.

Bunların dışında Dünyada, Seul gibi önemli şehirlerin hem dijital hem de insani çözümler ile akıllı şehir statüsüne geçmek için çaba gösterdiği de gözlemlenmektedir. Seul örneğinde, sadece yeni nesil dijital teknolojiler değil, aynı zamanda geleneksel unsurlarla da akıllı şehir uygulamaları gerçekleştirilebileceği görülmektedir: Yıllar boyunca milyon dolar yatırıldığı halde mevcut trafik bilgilerini doğru olarak veremeyen alt yapı sistemlerine entegre edilmiş dijital sistemler yerine taksilere takılan standart GPS’e dayalı dokunmatik ödeme sistemleri sayesinde trafik bilgileri sağlıklı bir şekilde alınmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.